màu đá quý hợp tuổi tý

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Giáp Tý Nam mạng

Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên Mặt nhẫn mẫu đơn t/a vàng S6064 Người nữ sinh năm 1984 (âm lịch), tuổi Giáp Tý, có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nữ sinh năm này có

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Giáp Tý Nữ mạng

Đeo đá phong thủy tự nhiên có màu vàng, vàng nâu đất thuộc Thổ như thạch anh vàng Citrine, Sapphire vàng…. Chuỗi thạch anh vàng đậm Uruguay 22 hạt S6225-1067 Người nam sinh năm 1984 (âm lịch), tuổi Giáp Tý, có Ngũ hành năm sinh là Hải Trung Kim, thuộc mạng Kim. Người nam sinh

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Nhâm Tý Nam mạng

Đeo đá phong thủy tự nhiên có màu đen, xanh nước biển thuộc Thủy như Tektite, Thạch anh đen, Thạch anh ám khói, Topaz xanh biển, Sapphire xanh … Chuỗi hắc ngà trơn A+ 8 li S6252 Người nam sinh năm 1972 (âm lịch), tuổi Nhâm Tý, có Ngũ hành năm sinh là Tang Đố

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Nhâm Tý Nữ mạng

Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau Chuỗi thạch anh tóc đen S2055-456 Người nữ sinh năm 1972 (âm lịch), tuổi Nhâm Tý, có Ngũ hành năm sinh là Tang Đố Mộc, thuộc mạng Mộc. Người nữ sinh năm này có

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Canh Tý Nam mạng

Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên Chuỗi thạch anh vàng trong Uruguay 18 hạt S6224-1772 Người nam sinh năm 1960 (âm lịch), tuổi Canh Tý, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nam sinh năm

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Canh Tý Nữ mạng

Người nữ sinh năm 1960 (âm lịch), tuổi Canh Tý, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Chuỗi thạch anh vàng A+ Uruguay 16 hạt S6223-3618 Người nữ sinh năm 1960 (âm lịch), tuổi Canh Tý, có Ngũ hành năm sinh là Bích Thượng Thổ, thuộc mạng Thổ. Người nữ

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý Nam mạng

Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Hỏa nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Chuỗi đá thiên hà xanh Peru A+++ S6374-7019 Người sinh năm 1948 (âm lịch), tuổi Mậu Tý, có Ngũ hành năm sinh là Thích Lịch Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nam sinh năm này

Chọn màu đá quý hợp Phong thủy cho tuổi Mậu Tý Nữ mạng

Người sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Hỏa nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Nhẫn mã não đỏ bản tròn nhỏ S6470 Người sinh năm 1948 (âm lịch), tuổi Mậu Tý, có Ngũ hành năm sinh là Thích Lịch Hỏa, thuộc mạng Hỏa. Người nữ sinh năm này